Girl Hat

Liv Hospital Check UP Programı

İnsanın en kıymetli serveti sağlığıdır. Sağlıklı bir yaşama sahip olmak ve bu serveti korumak için düzenli aralıklarla Check-Up yaptırmak gerekiyor. Liv Hospital sunduğu Check-Up programlarıyla her yaşa ve cinsiyete özel hizmet veriyor.

Sağlıklı yaşamı tehdit eden çevre kirliliği, stres, yanlış beslenme alışkanlıkları ve genetik riskler farklı hastalıklarla kendisini gösteriyor. Hastalıklardan korunmak, var olan hastalıkların tanısını erken koymak ve daha sağlıklı bir yaşama sahip olmak, Liv Hospital Sağlıklı Yaşam ve CheckUp Kliniği ile mümkün! Liv Hospital Check-Up Merkezi'nde, cinsiyetin ve hayat tarzının getirdiği olası risklerin belirlenmesi, ailesel kaynaklı hastalık risklerinin belirlenmesi ve erken tanı için Rejenaratif Tıp, Kök Hücre Araştırma ve Uygulama Kliniği ile iş birliği içinde, genetik haritanızın çıkarılacağı risk analizleri gerçekleştiriliyor. Böylelikle aile geçmişinizi detaylandırarak riskli hastalıklar için erken tanı olanağı sağlanıyor.


Ad Soayd:

Doğum Tarihi

E-Posta:

Telefon:

Not:Tüm hakları saklıdır Livhospital 2018